Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nuttige adressen

Zorg

Instelling Telefoonnummer

Huisartsenpraktijk Lent

Avond/nacht en weekend

3094500

0900-8880

Tandarts 3230030
Jeugdtandarts Waalsprong 024-3246324
Apotheek de Waal 3094502
Huize St. Jozef  3813600
NIM Maatschappelijk Werk 3232751
ZZG zorggroep 3665777
Buurtzorg Lent Oosterhout 06-13003082
Swon het seniorennetwerk 3650190
Centrum voor Jeugd en Gezin 088-0011312
Verloskundige praktijk Ode 085-4897680
Betuweland Thuiszorg 0481-470660
Pastorie R.K. Kerk 3220360
Caritas 3220438
Pastorie N.H. Kerk 0481-481457
Diaconie 3234345
   

Scholen/opvang

Instelling telefoonnummer
Peutergroep Goudwinde 3489980
Kdv Goudwinde 3489999
Bso Goudwinde 3489984
Kdv De Groene Wereld 3225725
Peutergroep De Geldershof 3233633
Kdv De Geldershof 3296360
Bso De Geldershof  3233633
De Geldershof  3233510
Kdv De Verwondering 06-83242407
Bso De Verwondering 06-51729321
De Verwondering 06-57599674
Het Talent 3604332
Het Citadel College 3297740
   

Cultuur, recreatie en sport

Instelling telefoonnummer     
De Ster 3578712
De Open Hof 3235421
Toneelvereniging Nieuw Leven 3234345
Scouting 3239684
Harmonie St. Theresia 3229560
 Koor Young at Heart 3225399
C.V. ‘t Durstige Bluumke 0481-453335
Historische Tuinderij 3232418
De Dorpsschuur 3244531
Spaarkas Lent 3223115
Sportzaal de Spil 06-54700536
DVOL Voetbal 0481-462338
Tennisclub LLTV 3578092
Tennisvereniging Lentseveld 06-55193760
Damclub DC Lent 3600137
Sportclub DVOL 3240930
Judo DVOL 3235367
Badmintonvereniging ’t Pluumke 3239684
Volleybalvereniging DVOL 06-42083393
Comby 55+ 3232196
Bridge Club Lent 3233704
Bridgeclub Waalsprong 3295335
Sjoelclub/Jeu-de-boules  06-12700996
   

Diversen

Instelling       telefoonnummer
Dierenkliniek Lent 3606422
Dierenambulance 3550222
Informatiecentrum Open Huis 3292408
Bel & Herstellijn 14024
Milieutoezicht 3299511
DAR 3716000
Dienst Sociale Zaken 3299222
Politie, bureau Lent 0900-8844
Wijkbeheerder 06-52751720
Tandem Regio Noord 3650170
Wat heet oud 3236235
EHBO 0481-463449
Zonnebloem 3606455
Damesgilde 3227981
Wijkraad Lent 06-14833078
De wijkmanager Eric van Ewijk 06-52751720