Nuttige adressen


Zorg en Welzijn

InstellingTelefoonnummer
Huisartsenpraktijk Lent
Avond/nacht en weekend (huisartsen spoedpost)
024-3094500
024 3523579
Gezondheidsplein Nijmegen Noord
Tandarts Lent024-3230030
Jeugdtandarts Waalsprong024-3246324
Apotheek de Waal024-3094502
Huize St. Jozef 024-3813600
Wijkregisseurs Nijmegen Noord14 024
Stip Noord (De Boog)024-3502000
ZZG zorggroep (dementie)
024-3018110
Buurtzorg Nederland (thuiszorg)06-13003082
Dagbestedingsproject Pluk de Vruchten06-28242828
Sterker Sociaal Werk (voorheen Swon)088-0011333
GGD Gelderland-Zuid (maatsch. zorg)088-1447144
Verloskundige praktijk Ode085-4897680
Betuweland Thuiszorg023-7113202
R.K. Maria Geboortekerk0481-451371
De Vierkerk Protestantse Kerk
06-53638470
Psychologen Derksen & Klein Herenbrink0481-463127
Praktijk Noord voor psychologie en haptotherapie06-44479405
Praktijk voor homeopathie en kindertherapie06-40993299
Praktijk Uit Handen06-19999547
Praktijk Vrij Leven06-19999547Scholen/opvang

Instellingtelefoonnummer
Peutergroep Goudwinde024-3489980
Peutergroep De Geldershof
024-3233633
Kdv Goudwinde024-3489999
Kdv De Groene Wereld024-3225725
Kdv De Geldershof
024-3296360
Kdv De Verwondering
024-2053061
Kdv Bij Ons06-15140210
Bso Goudwinde
024-3489984
Bso De Geldershof
06-10155581
Bso De Verwondering024-2053061
Bso Op Stelten06-23023857
Struin KDV en BSO in de natuur06-29054606
Basisschool Het Talent
024-3604332
Basisschool De Geldershof024-3233510
Basisschool De Verwondering024-3573357
Basisschool De Verbinding024-3736363
De Windroos (speciaal basisonderwijs)06-20917690
Stichting Liz (kinderen met een beperking)06-39865179
Citadel College vmbo/havo/vwo
024-3297740Cultuur, recreatie en sport

Instellingtelefoonnummer     
Voorzieningenhart De Ster024-3578712
Voorzieningenhart De Klif024-3482829
Speelotheek WonderLent06-15211230
De Open Hof
024-3235421
Scouting Lent024-3239684
Muziekvereniging Het Lents Orkest024-3229560
Zangkoor Young at Heart024-3225399
Zangkoor St. Caecilia024-3235421
C.V. ‘t Durstige Bluumke0481-453335
Historische Tuinderij Warmoes06-44511811
De Dorpsschuur Lent024-3244531
Sporthal de Spil
024-3293300
Sporthal Triangel024-3483424
Voetbalvereniging DVOL024 3226751
Tennisclub LLTV024-3578092
Tennisvereniging Lentseveld06-23058772
Damclub DC Lent024-3600137
Loopgroep Lent06-53284324
Judovereniging Lent06-53680510
Badmintonvereniging ’t Pluumkenvt
Volleybalvereniging DVOLnvt
Volleybal Comby 55+024-3235044
Bridgeclub Waalsprong024-7851268
Zwembad Laco024-3239684
  


Diversen

Instelling      telefoonnummer
Dierenkliniek Lent024-3606422
Dierenambulance024-3550222
Wooninformatiecentrum Waalsprong024-3298701
Meld & Herstellijn14024
Toezicht en handhaving14024
DAR024-3716000
Politie Lent
0900-8844
Wijkbeheer Talis06-55334828
Wijkteam Noord
14 024
Stichting Wat heet oud-Lent
024-3236235
Zonnebloem024-3602642
Damesgilde024-3225406
Wijkraad Lent