Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Nuttige adressen


Praktijk voor Zorg

InstellingTelefoonnummer
Huisartsenpraktijk Lent
Avond/nacht en weekend
3094500
0900-8880
Tandarts3230030
Jeugdtandarts Waalsprong024-3246324
Apotheek de Waal3094502
Huize St. Jozef 3813600
NIM Maatschappelijk Werk3232751
ZZG zorggroep3665777
Buurtzorg Lent Oosterhout06-13003082
Swon het seniorennetwerk3650190
Centrum voor Jeugd en Gezin088-0011312
Verloskundige praktijk Ode085-4897680
Betuweland Thuiszorg0481-470660
Pastorie R.K. Kerk3220360
Caritas3220438
Pastorie Protestantse gemeente0481-355578
Diaconie3234345
Praktijk voor homeopathie en kindertherapie 0640993299
Praktijk Uit Handen0619999547
Praktijk Vrij Leven0619999547


Scholen/opvang

Instellingtelefoonnummer
Peutergroep Goudwinde3489980
Kdv Goudwinde3489999
Bso Goudwinde3489984
Kdv De Groene Wereld3225725
Peutergroep De Geldershof3233633
Kdv De Geldershof3296360
Bso De Geldershof 3233633
De Geldershof 3233510
Kdv De Verwondering06-83242407
Bso De Verwondering06-51729321
De Verwondering06-57599674
Het Talent3604332
Het Citadel College3297740
  

Cultuur, recreatie en sport

Instellingtelefoonnummer     
De Ster3578712
De Open Hof3235421
Toneelvereniging Nieuw Leven3234345
Scouting3239684
Harmonie St. Theresia3229560
 Koor Young at Heart3225399
C.V. ‘t Durstige Bluumke0481-453335
Historische Tuinderij3232418
De Dorpsschuur3244531
Spaarkas Lent3223115
Sportzaal de Spil06-54700536
DVOL Voetbal0481-462338
Tennisclub LLTV3578092
Tennisvereniging Lentseveld06-55193760
Damclub DC Lent3600137
Sportclub DVOL3240930
Judo DVOL3235367
Badmintonvereniging ’t Pluumke3239684
Volleybalvereniging DVOL06-42083393
Comby 55+3232196
Bridge Club Lent3233704
Bridgeclub Waalsprong3295335
Sjoelclub/Jeu-de-boules 06-12700996
  

Diversen

Instelling      telefoonnummer
Dierenkliniek Lent3606422
Dierenambulance3550222
Informatiecentrum Open Huis3292408
Bel & Herstellijn14024
Milieutoezicht3299511
DAR3716000
Dienst Sociale Zaken3299222
Politie, bureau Lent0900-8844
Wijkbeheerder06-52751720
Tandem Regio Noord3650170
Wat heet oud3236235
EHBO0481-463449
Zonnebloem3606455
Damesgilde3227981
Wijkraad Lent06-14833078
De wijkmanager Ed van Dael