Adverteren


Lentse Lucht verschijnt 10 keer per jaar. Hieronder tref je de aanleverdata aan voor de advertenties, wolkjes en kopij voor het blad.

Verschijningsdata en deadlines Lentse Lucht 2024

UitgaveDeadline artikelen en columnsBeeld en advertenties
februari- 24 januari 9 januari
maart- 31 februari6 februari
april- 47 maart12 maart
mei- 54 april9 april
juni- 69 mei14 mei
juli- 76 juni11 juni
oktober- 85 september10 september  
november- 93 oktober8 oktober 
december-107 november12 november
januari '25- 128 november3 december


Aanleveren van Wolkjes via wolkjes@lentselucht.nl
Aanleveren Lents Allerlei en kopij voor het blad via redactie@lentselucht.nl

Hieronder een overzicht van de tarieven voor advertenties in de Lentse Lucht.

De basis is A4, enkelzijdig

Advertentieformaat

eenmalig

10 keer plaatsen

= per keer

1/8 lange strook / balkje

[166 * 30 mm]

€ 54,-

€ 320,-

€ 32,-

1/4 [80 * 112 mm] [b * h]

€ 74,-

€ 440,-

€ 44,-

1/2 [166 * 112 mm] [b * h]

€ 118,-

€ 870,-

€ 87,-

Lentse wolkjes zakelijk € 15,-

Lentse wolkjes privé of niet commercieel €  6,-

Voor meer informatie over adverteren, neem contact op met de redactie via advertenties@lentselucht.nl