Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Adverteren


Lentse Lucht verschijnt 10 keer per jaar. Hieronder tref je de aanleverdata van de advertenties en redactionele stukken aan. Aanleveren van redactionele artikelen bij voorkeur via dit e-mailadres. Voor meer informatie over adverteren, neem contact op met de redactie via advertenties@lentselucht.nl


Verschijningsdata en deadlines Lentse Lucht 2019