Adverteren


Lentse Lucht verschijnt 10 keer per jaar. Hieronder tref je de aanleverdata aan voor de advertenties, wolkjes en kopij voor het blad.
Aanleveren van Wolkjes via wolkjes@lentselucht.nl
Aanleveren Lents Allerlei en kopij voor het blad via redactie@lentselucht.nl
Voor meer informatie over adverteren, neem contact op met de redactie via advertenties@lentselucht.nl

Verschijningsdata en deadlines Lentse Lucht 2022

UitgaveDeadline columns, Lents AllerleiDeadline artikelenBeeld en advertenties
februari- 211 januari 13 januari 16 januari 
maart- 38 februari 10 februari13 februari 
april- 48 maart10 maart13 maart
mei- 512 april14 april 17 april 
juni- 617 mei19 mei 22 mei 
juli- 714 juni16 juni19 juni
oktober- 86 september8 september 11 september 
november- 911 oktober13 oktober 16 oktober 
december-108 november10 november 13 november 
januari '23- 16 december8 december 11 december