Adverteren


Lentse Lucht verschijnt 10 keer per jaar. Hieronder tref je de aanleverdata aan voor de advertenties en de wolkjes. Aanleveren van wolkjes en ander materiaal bij voorkeur via . Voor meer informatie over adverteren, neem contact op met de redactie via


Verschijningsdata en deadlines Lentse Lucht 2020