Adverteren


Lentse Lucht verschijnt 10 keer per jaar. Hieronder tref je de aanleverdata aan voor de advertenties, wolkjes en kopij voor het blad. 
Aanleveren van Wolkjes via wolkjes@lentselucht.nl
Aanleveren Lents Allerlei en kopij voor het blad via redactie@lentselucht.nl
Voor meer informatie over adverteren, neem contact op met de redactie via advertenties@lentselucht.nl

Verschijningsdata en deadlines Lentse Lucht 2021

UitgaveDeadline columns, Lents AllerleiDeadline artikelenBeeld en advertenties
8/ oktober7 september9 september 12 september
9/ november12 oktober14 oktober17 oktober
10/ december9 november11 november14 november
1/ januari '227 december9 december12 december