Colofon


Lentse Lucht wordt door vrijwilligers gemaakt en maandelijks gratis in Lent huis aan huis bezorgd.
De redactie behoudt zich het recht voor om kopij niet te plaatsen of in te korten.
Een bijdrage is verkregen uit het budget wijkactiviteiten / bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Donaties: Stichting Infobulletin Lentse Lucht  NL69 RABO 0127 9961 33.