Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
De buurtsite voor Lent

UitgelichtGids

Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd.
De webredactie stimuleert het gebruik van de website lentselucht.nl door de inwoners van Lent. We zoeken betrokken inwoners om actief mee te doen in de buurt door het online dorpsplein maximaal te gebruiken. We zorgen dat steeds meer buurtbewoners en ook bedrijven uit de buurt actief meedoen op het platform, voor een aantrekkelijk en actueel online dorpsplein waar mensen graag terugkomen, en voor meer zichtbaarheid van wat mensen en groepen al doen in de buurt.
DE SCHOOL VOOR PODIUMKUNSTEN VAN NIJMEGEN EN LENT! Zang- en Theaterschool Lotte van der Kleij is een veelzijdige school waar ervaren docenten met persoonlijke aandacht lessen verzorgen voor alle leeftijden. Wij bieden lessen en workshops aan op gebied van zang, theater, dans, musical en muziektheater. Lessen zijn er voor kinderen uit groep 1 tot volwassenen, zowel voor beginners als gevorderden. Wij geven les in De Ster in Lent en Ark van Oost in Nijmegen. Bekijk ons lesaanbod voor meer informatie!