Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
De buurtsite voor Lent
Zoekt u een oud nummer van de Lentse Lucht?
De digitale versies van het blad de Lentse Lucht zijn gearchiveerd op deze website. Door op de knop hieronder te drukken krijgt u een overzicht van alle publicaties sinds juni 2014.

UitgelichtGids

De webredactie stimuleert het gebruik van de website lentselucht.nl door de inwoners van Lent. We zoeken betrokken inwoners om actief mee te doen in de buurt door het online dorpsplein maximaal te gebruiken. We zorgen dat steeds meer buurtbewoners en ook bedrijven uit de buurt actief meedoen op het platform, voor een aantrekkelijk en actueel online dorpsplein waar mensen graag terugkomen, en voor meer zichtbaarheid van wat mensen en groepen al doen in de buurt.
Binnen zorgcafé LOOPPUNT vindt u een unieke samenwerking tussen bedrijven, gespecialiseerd op het gebied van voetzorg, gezond bewegen en voeding.