Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
De buurtsite voor Lent

UitgelichtGids

De webredactie stimuleert het gebruik van de website lentselucht.nl door de inwoners van Lent. We zoeken betrokken inwoners om actief mee te doen in de buurt door het online dorpsplein maximaal te gebruiken. We zorgen dat steeds meer buurtbewoners en ook bedrijven uit de buurt actief meedoen op het platform, voor een aantrekkelijk en actueel online dorpsplein waar mensen graag terugkomen, en voor meer zichtbaarheid van wat mensen en groepen al doen in de buurt.
Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd.
Op 1 juni 2019 zijn wij gestart met onze nieuwe huisartsenpraktijk. We zitten tijdelijk in de Waalsprongpoli van het CWZ. In 2021/2022 verhuizen we naar Hof van Holland. Nieuwe inschrijvingen van bewoners uit Woenderskamp, Koudenhoek, Hof van Holland, Grote Boel en Zuiderveld zijn welkom.