Menu

Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd.


info@wrlent.nl

Laatste berichten

Notulen wijkraad Lent 17 januari 2019

Rob Tromp (Wijkraad Lent) 10 februari 2019

Notulen wijkraad Lent 17 januari 2019.pdf ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Wijkraad Lent »