Vrijwilligersorganisaties


De saamhorigheid in Lent is erg groot. Dat blijkt ook uit het aantal vrijwilligersorganisaties. Zo helpen al veel Lentenaren de organisaties mee met het bereiken van hun doelen en wordt er genoten van alle gezamenlijke activiteiten en evenementen.

Een aantal vrijwilligersorganisaties in Lent met gezellige activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Stichting Lent 800 is opgericht naar aanleiding van de overgang van het dorp Lent van Elst naar Nijmegen en het 800 jarig jubileum van Lent. Het heeft als doel om de cultuurhistorie van Lent te behouden en te bevorderen door sociaal culturele evenementen te organiseren. De stichting, die in beheer is van De Dorpsschuur Lent, bestaat uit een groep enthousiaste Lentenaren.
     
  • Sterker ouderenwerk: Het seniorennetwerk in Nijmegen. Hier kunnen alle senioren, familieleden en andere betrokkenen terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het doel van Sterker Ouderenwerk is om senioren in staat te stellen om essentiële aspecten van hun leven voor zichzelf te kunnen regelen. Ook worden er in Lent een aantal activiteiten voor senioren georganiseerd. Sterker Ouderenwerk draait op vrijwilligers, deze zijn dan ook erg welkom. Een paar uurtjes vrijwilliger zijn betekent veel voor de senioren én helpt vooral ook voor de saamhorigheid in het ‘dorp’ Lent.
     
  • De Zonnebloem. Stichting de Zonnebloem staat in het teken van het bij elkaar brengen van mensen om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Het leggen van contacten, brengen van gezelligheid, organiseren van activiteiten en het mogelijk maken van vakanties wordt tot uiting gebracht met onder andere de hulp van de Lentenaren. Zo zorgen ook de vrijwilligers uit Lent voor een onvergetelijke dag!