Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Wij(k)bedrijf Nijmegen-NoordIn het eerste kwartaal van dit jaar heeft een aantal inwoners van Nijmegen-Noord een Verkenningsfase in ons stadsdeel uitgevoerd om te onderzoeken hoe we in Lent en Nijmegen Noord nog prettigere kunnen samenleven. Zijn er winsten te behalen als we samen meer dingen gaan ondernemen? De uitkomsten zijn te vinden in het rapport en de bijlagen die van deze verkenningsfase zijn gemaakt. De conclusie is dat er een mogelijkheid bestaat om gezamenlijk 1,3 miljoen te besparen en 42 fte aan werk te creëren in Nijmegen Noord. 


Wil je ook meedoen en van Lent/Nijmegen-Noord/Oosterhout en Grote Boel een nog fijnere plek maken om te leven? Neem dan contact op met leonieschuur@icloud.com.


Rapport Nijmegen Noord wijkbedrijf DEFINITIEF.pdf

Rapport Bijlagen Nijmegen Noord wijkbedrijf DEFINITIEF.pdf