Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Lezing: Het onderwaterleven in de WaalOp woensdag 24 april van 20.00 tot 22.00 uur geeft  Frank Collas een bijzondere lezing over de invloed van de scheepvaart op het onderwaterleven in de Waal.
 In de grote rivieren van Nederland komen een groot aantal soorten vissen voor. Een aantal soorten staat al geruime tijd onder druk van een aantal (on)vermijdelijke stressoren zoals vervuiling, het vastleggen van de rivieren en de scheepvaart.

Sinds een aantal decennia wordt geprobeerd om de rivieren weer meer geschikt te maken voor het onderwaterleven. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van vervuiling, het aanleggen van nevengeulen en het plaatsen van dode bomen in het water. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van langsdammen, een dam die evenwijdig aan de oever loopt en daarbij de rivier splitst in een vaargeul voor scheepvaart en een oevergeul voor onder andere de natuur. Dergelijke dammen die recent zijn aangelegd in de Waal laten inderdaad een positief effect zien op het onderwaterleven.
 Zie bijgaande foto van de recent aangelegde langsdam in de Waal bij Wamel.

Wilt u deze lezing bijwonen?  Kom dan naar de Veldschuur Sportlaan 1M in Bemmel. Aanvang 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang €7,50 inclusief een kop koffie of thee. De toegang voor “Vrienden van Lingewaard Natuurlijk’ is gratis.

Zie ook:  https://www.lingewaardnatuurlijk.nl