Privacyverklaring


Elders op deze site is de privacyverklaring in het kader van de AVG opgenomen (klik hier) In aanvulling hierop benadrukt de wijkraad dat zij bijzondere waarde hecht aan de privacy van de aanwezigen op haar vergaderingen. Dit komt tot uiting in de navolgende regels die de wijkraad voor dit doel heeft samengesteld:

 - de notulen van iedere vergadering zullen in een geanonimiseerde versie worden opgenomen op de site en worden verspreid onder de belangstellenden, 

- de namen en de mailadressen op de presentielijst (die worden ingevuld op de vergadering) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het verspreiden van de notulen en de agenda

- de presentielijst is niet beschikbaar voor derden.