Stichting met ANBI status onderzoekt PM 2.5 fijnstof concentraties in Lent en Nijmegen, werkt samen met 6 andere wijkraden die bezorgd zijn over luchtkwaliteit, en met R IVM, GGD, Gemeente Nijmegen en diverse scholen.
Dokter Huijgenhof 11
6663DV Lent