Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar kinderen en buurtbewoners elkaar ontmoeten, ontspa...
Met de campagne Operatie Steenbreek moedigen wij iedereen in Nijmegen aan om de tuin (particulieren) en de openbare ruimte (gemeente) gro...
In het Huis van Compassie organiseren we laagdrempelige activiteiten waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positi...
Nijmegen in Dialoog organiseert waardevolle gesprekken tussen allerlei stadsgenoten over onderwerpen, die belangrijk zijn in hun dagelijk...
De webredactie stimuleert het gebruik van de website lentselucht.nl door de inwoners van Lent. We zoeken betrokken inwoners om actief mee...
Stichting Bindkracht 10 verzorgt vanaf 1 november 2021 activiteiten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het kinderwerk is daarnaast aanwez...
Tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam te...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!