Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

webredactie
20 januari 2019

Werkzaamheden aan noodlokalen van basisschool De VerbindingBasisschool De Verbinding heeft tijdelijke huisvesting aan de Barbarastraat. Naar verwachting zal eind 2019 de grond worden vrijgegeven voor nieuwbouw van de school in De Stelt. Zonder oponthoud mag dan worden verwacht dat het nieuwe gebouw eind 2020, aanvang 2021 in gebruik kan worden genomen.


Daarmee zal de tijdelijke huisvesting van De Verbinding aan de Barbarastraat overbodig worden. De noodlokalen worden dan verwijderd en het terrein zal hersteld worden.


In de tussentijd is groei van het leerlingenaantal voorspeld. In 2017 is een eerste laag noodlokalen geplaatst voor de eerste leerlingen. Er werd voorzien dat er na enige tijd een tweede laag geplaatst zou moeten worden om de groei op te kunnen vangen. Dat zal plaatsvinden in week 4 van 2019 (de werkweek van 21-25 januari). Wel­licht ondervindt u daarom één of twee dagen enige overlast van een mobiele bouwkraan en transportvoertuigen. Wij vragen daarvoor om uw begrip.


Met vriendelijke groet,

dr. A.W.H. (Toine) Janssen

lid college van bestuurConexus

 

Panovenlaan 1

6525 DZ NIJMEGEN

tel (+31) (0)24 373 3960  -  fax (+31) (0)24 675 30 69

 

Conexusis is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijsen speciaal onderwijs in de gemeenten Nijmegen, Heumen en Boxmeer. Het is de ambitie van Conexus om maatschappelijke verbindingen te leggen in de samenleving rondom kinderen in de leeftijd van circa 0 tot 14 jaar.