Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Redactie Lentse Lucht
29 oktober 2018

Samen Gezond Actief (SGA) in Lent


Samen Gezond Actief is een wijkgericht, gezondheid bevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken.

Het programma is op maat aangepast naar de wensen en behoeften van oudere inwoners uit Lent. Het betreft vijf cursusbijeenkomsten gericht op de thema’s positieve gezondheid, veiligheid in en rondom het huis, lichamelijk fit, zelf- en samenredzaamheid en sociale relaties en eenzaamheid. De precieze invulling wordt naar behoefte samengesteld met de cursusdeelnemers. Kenmerkend is de samenwerking tussen zorgprofessionals, gemeente, sportverenigingen, burgers en studenten van de HAN.


Invulling van de bijeenkomsten:

 Bijeenkomst 1  Kennismaken, levenservaringen en positieve gezondheid

Bijeenkomst 2  Veiligheid in en rondom het huis

                            keuze 1 Fysieke veiligheid in en rondom huis en valrisico’s

                            keuze 2 Sociale veiligheid; inbraak & brand

                            keuze 3 Veilig gebruik van computers

                            keuze 4 Inzet van hulpmiddelen

Bijeenkomst 3  Lichamelijk Fit

                            keuze 1 Lichaamsbeweging

                            keuze 2 Ontspanning

                            keuze 3 Voeding

Bijeenkomst 4  Zelf- en samenredzaamheid

Bijeenkomst 5  Sociale relaties en Eenzaamheid


Het doel van SGA is dat ouderen hun mogelijkheden kennen in zichzelf, hun gedrag en hun woon- en leefomgeving en deze gebruiken om zo te kunnen blijven participeren in alledaagse en maatschappelijke activiteiten.

SGA bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur, gegeven door een burger, een student van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en een professional. Ontvangst vindt plaats vanaf 14.30 uur in De Spil, Laauwikstraat 5 in Lent, met start van het programma om 15.00 uur tot 16.00 uur. Elke twee weken vindt er een bijeenkomst plaats. In november is er een groep gestart. Het staat in de planning om in het voorjaar een nieuwe groep te starten bij voldoende deelnemers van 10 - 12 personen.


Heeft u interesse om deel te nemen, bent u van harte welkom.

Aanmelden?

_________________________________________________________________________________

Naam:...………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………………………...

Ik heb zelf vervoer / ik wil worden opgehaald. 

Ophaaladres:………………………………………………………………………………

Handtekening:

_______________________________________________________________________________________

Knip dit aanmeldstrookje af en stuur het op naar; of bezorg het bij:

- Wikke 13, 6663 GG Lent of

- Radmakerstraat 4, 6663 AJ Lent