Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

Redactie Lentse Lucht
24 mei 2018

Provinciebestuur wil 2,8 miljoen bijdragen aan Dorpensingel Lent

Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland wil 2,8 miljoen meebetalen aan de Dorpensingel in Lent. Deze verbindingsweg draagt bij aan de bereikbaarheid van het gebied en de diverse recreatievoorzieningen.

Ook verbetert hierdoor de toegankelijkheid van Park Lingezegen en de leefbaarheid van Lent. Het subsidievoorstel is opgenomen in de Voorjaarsnota van de provincie. Provinciale Staten (het 'provincieparlement') neemt hierover op 4 juli een besluit.

Nijmegen en Lingewaard

Sinds 2005 wordt er gesproken over de Dorpensingel in Lent. Die singel moet doorgaand verkeer door de nieuwe Lentse wijken en de oude Lentse dorpskern flink beperken. Provinciale Staten van Gelderland hebben via een motie het dagelijks bestuur van de provincie gevraagd met de regio te gaan praten en de gemeenten Nijmegen en Lingewaard uit te nodigen een onderzoek te doen.

Gebiedsvisie Dorpensingel

De twee gemeenten zijn er inmiddels uit en hebben samen onderzocht hoe de verbinding eruit zou moeten zien. Samen hebben de gemeenten een gebiedsvisie Dorpensingel gemaakt. Hierin hebben ze onder andere aangegeven dat de Dorpensingel niet alleen voor beide gemeenten belangrijk en nodig is, maar ook voor de hele regio.

Waalsprong

Eerder stelde de provincie al 13 miljoen euro beschikbaar voor de bereikbaarheid van de Waalsprong. Dit geld is besteed aan de versterking en de uitbreiding van de centrale as: de A325/Prins Mauritsingel (verbreding en ombouw van de A325, aanleg van de parallelroute en realisatie van Knoop Lent bij het station).

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft weer hoe het gaat met de lopende begroting (het huishoudboekje) van de provincie. In de nota staan voorstellen over wijzigingen die nodig zijn in de uitgaven en inkomsten. De nota wordt op 4 juli door Provinciale Staten besproken en vastgesteld, inclusief wijzigingen.

Bron: nieuwsbulletin RN7