LentseLucht.nl

Inloggen of inschrijven

College lapt klachten bewoners aan haar laars!

  • 473 weergaven

Met grote verbazing lazen wij het artikel van 11 februari op de site van RN7 met de kop: College Nijmegen: 'Geen overschrijding normen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel'

en ook Omroep Gelderland kopt: ‘Wel hardrijders, maar geen flitspalen op deze drukke plek’

Is dit de manier waarop het College van Burgemeester en Wethouders communiceert met de inwoners van Lent en met de wijkraad? Wij vinden het ongehoord dat onze ingezonden brief van 9 januari 2020 niet rechtstreeks wordt beantwoord aan de wijkraad, maar dat wij de reactie van de gemeente Nijmegen moeten lezen in een krantenartikel! Wij voelen ons genoodzaakt om de inwoners van Lent op de hoogte te brengen van de feiten.

Tot nu toe hebben wij nog steeds géén officieel antwoord op onze brief gekregen. Het is zeer opmerkelijk dat er kennelijk al conclusies zijn getrokken, terwijl er door de gemeenteraad wellicht nog over zal worden gedebatteerd. De gemeenteraad wordt op deze manier volledig buiten spel gezet en dat vinden wij getuigen van onbehoorlijk bestuur.

Op dinsdag 11 februari is het College-overleg geweest, waarna vervolgens het persbericht direct de deur uit is gegaan. Het bericht is waarschijnlijk van tevoren al samengesteld.

Hoe geloofwaardig is de inhoud van het artikel?

Het College stelt dat er géén geluids- en luchtkwaliteitsnormen worden overschreden terwijl de metingen nog moeten plaatsvinden! Op 19 december 2019 heeft de wijkregisseur in de vergadering van de wijkraad toegezegd deskundigen in te schakelen voor metingen. Verschillende bewoners van de Edith Piafstraat hebben zich daarvoor aangemeld. De wijkraad heeft meerdere herinneringen gestuurd maar de metingen zijn nog steeds niet gedaan en de huidige situatie is dus nog steeds niet vastgesteld. Wij zijn heel benieuwd waar de gemeente de uitslagen vandaan haalt en zullen de onderzoekresultaten met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) opvragen.

In één regel wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente afgewimpeld: er hoeven geen maatregelen te worden genomen, want in de hele stad worden geen EU-normen overschreden, volgens het College. Waar blijkt dat uit? Wij willen graag de cijfers zien!

De senior Luchtkwaliteit zegt in zijn onderzoek van oktober 2019: ‘Sinds 2015 worden in Nijmegen geen grenswaarden meer overschreden’. Dat zijn gemiddelden voor héél Nijmegen. Maar hij waarschuwt dat: ‘ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten mogelijk zijn!’. Nijmegen staat van alle gemeenten van Gelderland bovenaan de ranking van ‘vroegtijdig’ overlijden, als gevolg van uitstoot van schadelijke stoffen. Ook maakt het heel veel uit waar in Nijmegen je woont. De Prins Mauritssingel is één van de meest vervuilde wegen van Nijmegen. Op het kaartje in het rapport is dat duidelijk aangegeven: in rood!

In 2018 is voor het bestemmingsplan van de drijvende woningen een akoestisch onderzoek gedaan. Op een afstand van ruim 270 meter van de Prins Mauritssingel is het geluidsniveau gemeten (Wet geluidhinder.pdf). Het blijkt dat het geluid hier (in het open veld, verwaaid door de wind) al boven de voorkeurswaarde (48dbA) ligt. Je hoeft dus niet eens te meten om te kunnen concluderen dat bij de woningen aan de Edith Piafstraat (op slechts 20 meter afstand van de weg!) het geluidsniveau vele malen hoger ligt. De woningen zelf fungeren ook nog eens als klankkast. Wij hebben zelf bij de voordeur van één van de woningen 72 dbA gemeten!

Gelukkig is het College het met de bewoners aan de Prins Mauritssingel eens dat er véél te hard wordt gereden. Uit diverse controles van de politie, waarbij vele bekeuringen zijn uitgedeeld en rijbewijzen zijn ingevorderd lagen de snelheden heel erg hoog. Dit zijn momentopnamen, waarbij de bestuurders zich niet bewust waren van het feit dat zij geflitst werden. Het geeft dus een representatief beeld. Ook de vele aanwonenden langs de Prins Mauritssingel herkennen zich in de hoge snelheden langs deze route. In de petitie geven vele ondertekenaars dit aan. De schatting van het College dat de gemiddelde snelheid tussen de 60-65 km/uur ligt, lijkt ons schromelijk onderschat. Ook hierbij zullen wij de genoemde cijfers opvragen.

Het College geeft aan dat de gemeente géén bevoegdheid heeft bij de handhaving. Weliswaar valt dit onder de verantwoording van het Openbaar Ministerie, maar de gemeente heeft regelmatig overleg met de politie en kan wel degelijk aangeven waar de knelpunten zijn en waar structurele handhaving noodzakelijk is. In 2018 zou dit getoetst zijn. Ook hiervan willen wij graag de resultaten zien! De gemeente beroept zich op het beleidskader Flitspalen. Daarin wordt o.a. bepaald dat er minstens van drie dodelijke ongelukken sprake moet zijn. Wij vinden het te gek voor woorden dat bij het gevaarlijke kruispunt, Vrouwe Udasingel, er eerst nog twee doden moeten vallen, alsof het dodelijk slachtoffer in 2016 nog niet genoeg is! Op de Energieweg staat ook een flitspaal, terwijl daar géén gevaarlijke situatie is en géén (ernstige) ongelukken zijn voorgevallen. Misschien dat deze paal verplaatst kan worden. De gemeente heeft hier echt wel invloed op. Waar een wil is, is een weg!

Het groen had de gemeente al veel eerder en veel beter moeten doen, volgens wethouder Tiemens. Laten we het hopen dat het nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Eerst zien en dan geloven!

Fijn dat bewoners te horen krijgen dat hun woning als geluidscherm dient, zodat zij zich mogen opofferen voor de achterliggende woningen. Nee, er mag hier niet harder gereden worden dan 50 km/uur, want anders hadden de woningen niet gebouwd mogen worden!

Diffractoren vindt het College wel een mogelijkheid, maar nu moet er eerst nog geld gevonden worden. Wij vinden dat er sprake is van het maken van verkeerde keuzes. De diffractoren aan de Energieweg zijn geldverspilling geweest, want daar staat géén één woning. De Prins Mauritssingel heeft een paar honderd woningen langs de route, waar ze dus wèl zin zouden hebben!

Het College stelt dat, na schouwen, is gebleken dat er géén sprake is van sluipverkeer en dat het om een beperkt aantal auto’s gaat. Wij willen ook die metingen wel zien (WOB). De ervaringen van vele Lentenaren, die hier wonen en er dagelijks mee te maken hebben, zijn wel anders. Wij vinden het getuigen van minachting, dat deze mensen niet serieus genomen worden. En is wel degelijk sprake van een blinde zichthoek bij het fietserstunneltje. Misschien dat het College eens een keer moet komen ‘schouwen’.

De simpele verklaring, dat verkeersdosering bij de Ovatonde niet mogelijk is, omdat ‘deze aansluiting verdwijnt’, vinden wij onbegrijpelijk. Dit verkeerslicht staat al jaren ‘op groen’. De bouwkeet van Boskalis gaat verdwijnen en de afslag zou ook gebruikt kunnen worden voor de drijvende woningen, in plaats dat die bewoners t.z.t. door de hele wijk moeten rijden. Het zou veel geluidshinder en uitstoot kunnen voorkomen, als het verkeer hier al gedwongen wordt af te remmen.

Al met al krijgen wij de indruk dat de gemeente alles uit de kast haalt om de problemen te bagatelliseren. Dat mensen ’s nachts wakker liggen, hun slaapkamerramen (ook in de warme zomernachten) niet open kunnen laten en daar letterlijk ziek van worden, deert de gemeente kennelijk niet. Wijkraad Lent laat het hier niet bij zitten en hoopt dat het College van Burgemeester en Wethouders weldra tot inkeer komt!

 

Stichting Wijkraad Lent

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.