Notulen laatste vergadering


Datum: 21-03-2024

Tijdstip: 20:00 uur.

Locatie: de Ster, Queenstraat 37b1 Lent


Aanwezigen

Naast Lentenaren, leden van het wijkraadbestuur, leden van Werkgroep Verkeer Lent zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de partij voor de Dieren en de Stadspartij.

Ook een vertegenwoordiger van wooncorporatie Mooiland, volgt deze wijkraadvergadering.


1. Opening

Alle aanwezige partijen stellen zich aan elkaar voor. Juliëtte Driessen, gebiedsregisseur sociaal Nijmegen-Noord, is aanwezig om twee onderwerpen toe te lichten. 


2. Preventie beleid Nijmegen-Noord voor kinderen van 0-12 jaar

Juliëtte Driessen geeft een presentatie over de bijeenkomst die hiervoor heeft plaatsgevonden. Voor Nijmegen-Noord zijn er hogere cijfers betreft hulpvragen mentale gezondheid voor jongeren dan in andere stadsdelen van Nijmegen. De hand voor mentale gezondheid wordt geïntroduceerd. Dit is een concept wat bekend is in Finland en nu met toestemming wordt overgenomen voor Nijmegen-Noord.


3. Verblijfsplekken voor jongeren in Nijmegen-Noord

Juliëtte Driessen geeft uitleg over de stand van zaken betreft verblijfsplekken voor jongeren in Nijmegen-Noord. Ongeveer 2,5 jaar geleden is dit project gestart. Er zijn veel jongeren in Nijmegen-Noord maar weinig openbare ruimten voor de jongeren. Onder de jongeren is een enquête verspreid en er zijn verschillende sessies geweest met de betrokken partijen om meer vorm te geven aan dit project. Een ontwikkelkaart is gemaakt, waarop de huidige verblijfsplekken staan aangegeven en de mogelijkheden voor nieuwe verblijfsplekken ook staan aangegeven. Er is budget gekomen om nieuwe plekken te gaan creëren. In eerste instantie was Marieke van Kan projectleider, echter is door uitval van Marieke het project tot stilstand gekomen. De vervolgstap is het aanwijzen van een nieuwe projectleider, de gemeente is hiermee bezig. 


4. Samenwerking met andere wijkraden

•    Wijkraad Oosterhout

Wijkraad Lent heeft overleg gehad met wijkraad Oosterhout. Beide wijkraden gaan samen optrekken in projecten die elkaar raken. Actuele onderwerpen zijn verkeer en de website. 

•    Overkoepelende organisatie GWBN  SPINN (Stichting Participatie INwoners Nijmegen)

De naam van GWBN is veranderd naar SPINN. Wim Lanfermeijer, voorzitter van Sociaal & Groen, heeft leden van SPINN geïnformeerd over de inzet van een burgerkamer door middel van een presentatie. Op 28 maart wordt de presentatie gegeven aan alle wijkraden. SPINN wil graag samenwerken met de gemeente door de wensen van de burgers en van de gemeente mee te gaan nemen. Hiervoor wil SPINN mogelijk uiteindelijk een burgerkamer vormen, waarin subsidie nodig zal zijn voor de organisatie en de inhoud kan dan vervolgens vanuit de burgers komen. Wim Lanfermeijer zou een adviserende rol kunnen behouden. Voorgaande zijn ideeën voor de toekomst waar SPINN zich momenteel mee bezighoudt. 


5. Samenwerking met de gemeente, terugkoppeling van het gesprek met wethouder Cilia Daemen

Tijdens de vorige platformbijeenkomst is de behoefte voor een bijeenkomst met wethouder Cilia Daemen uitgesproken. Hierna heeft een bestuurslid van de wijkraad telefonisch contact gehad met Cilia. Er wordt nog geen bijeenkomst georganiseerd. Eerst willen ze vanuit heel Nijmegen informatie ophalen ten aanzien van de infrastructuur. Het project Prins Mauritssingel is besproken, de tijdsinvestering en onvrede hierin is uitgesproken naar Cilia. Aan de Prins Mauritssingel gaat qua handhaving, flitspalen en werkzaamheden voorlopig niks gebeuren. 


6. Update werk- en adviesgroepen

•    Website

Op het moment zijn er meerdere websites met informatie voor Nijmegen-Noord. Het doel is om één nieuwe, gezamenlijke website op te richten. Hiervoor wordt een projectgroep samengesteld. In de volgende editie van de Lentse Lucht komt een oproep voor deelnemers van deze projectgroep.

•    Veur Lent en Hoge Bongerd

Op 17 april staat een bijeenkomst gepland. Er is apparatuur geplaatst om informatie op te kunnen halen met als doel uiteindelijk een evenwichtige verkeersstroom te kunnen creëren. De metingen geven door omstandigheden op de huidige locaties onvoldoende resultaten, waardoor de metingen op andere locaties verricht zullen moeten worden. 

•    Vossenpels

Er ligt een plan om rond de zomer van 2024 de bouwgrond te gaan saneren i.v.m. munitie, asbest etc. Het voornemen is om in het voorjaar van 2024 te starten met de bouw van ongeveer 580 woningen. 

•    Herinneringsmonument Spoordijktunnel aan Parallelweg

Een oud bestuurslid van de wijkraad heeft een ontwerp gemaakt. Hierover is contact geweest met afdeling creatieve techniek van het ROC. Twee leerlingen zullen concrete ontwerpen gaan maken voor dit herinneringsmonument en dit in samenwerking met het oud bestuurslid van de wijkraad en een docent (architect van beroep) verder op gaan pakken. Een vervolgstap is om het ontwerp in de vorm van een maquette op een locatie neer te kunnen gaan zetten. 


7. Rondvraag

•    Een aanwezige bewoner geeft aan dat het voor het evenemententerrein van het waalstrandje verplicht is om in overleg te gaan met omwonenden. Wanneer dit voor 31 april niet is gedaan dan komt er geen vergunning. 

•    Een aanwezige bewoner deelt ervaringsdeskundige LHBTI plus te zijn. 


8. De voorzitter sluit de platformbijeenkomst om 21:50 uur.