Enquête: denk mee met de wijkraad!


Lent groeit en verandert snel. Ook Wijkraad Lent denkt na over deze ontwikkelingen en over de functie voor Lent, want de wijkraad wil er zijn voor alle Lentenaren. Dat betekent dat de wijkraad overzicht tracht te houden over de gemeenschappelijke belangen van de inwoners en verder kijkt dan eenzijdige buurtbelangen. Ook wil de wijkraad een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en is daarom afhankelijk van de inzet van inwoners.
Met behulp van onderstaande enquête wil het bestuur meer te weten komen over wat u als bewoner van de wijkraad verwacht en wat u zelf daarbij zou kunnen en willen betekenen.

Vul de enquête in door op deze link te klikken