Archief algemeen


Voorheen waren hier de oude websites te vinden.

  • De website die tot 2015 in gebruik was
  • De website die tot 2019 in gebruik was.

Naast specifieke wijkraadzaken bevatten de oude websites helaas een ook behoorlijk grote hoeveelheid privacygevoelige informatie, die in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet zomaar meer gepubliceerd mag worden.

Om de betrokkenen te beschermen hebben wij de websites daarom offline gehaald. 

Het bestuur overweegt nog of het haalbaar is om deze informatie na opschoning weer beschikbaar te maken.