Agenda komende openbare Platformvergadering


Datum: 21-03-2024
Tijd: 20:00-22.00 uur, inloop 19.45

Plaats: De Ster, Queenstraat 37b Lent


1. Opening

2. Preventie beleid Nijmegen Noord voor kinderen van 0-12 jaar

3. Verblijfsplekken voor Jongeren in Nijmegen Noord

4. Samenwerking andere wijkraden

   * Nijmegen Noord

   * Overkoepelende organisatie GWBN/SPINN io

5. Samenwerking met de gemeente, en terugkoppeling gesprek met Cilia Daemen betreffende bewonersbijeenkomst.

6. Update werk-en-adviesgroepen

  * Veur Lent en Hoge Bongerd

  * Vossenpels

  * Verkeer

  * Lucht

  * Herinneringsmonument Spoordijktunneltje aan Parallelweg

7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt.

8. Agendapunten voor 23 mei

9. Sluiting.