Agenda komende openbare Platformvergadering


Agenda openbare platformvergadering 21-09-2023

Aanvang: 20:00 uur

Eindtijd: 21:30/22:00 uur

Locatie: de Ster, Queenstraat 37b1 Lent

 1. Opening.

 1. Korte voorstelronde.

 2. Ingekomen stukken.

 1. Presentatie wijkagenten.

 2. Beeldende kaarten ruimte jeugd in Noord.

 3. Terugblik op de dag van Noord 17-09-2023.

 4. Voortgang burgerparticipatie/ mobiliteitstransitie.

 5. Korte updaten voortgang werkgroepen.

 6. Wat verder ter tafel komt.

 7. Rondvraag.

 8. Sluiting