Agenda komende openbare Platformvergadering


Agenda Platformbijeenkomst Wijkraad Lent d.d. 24-11-2022 om 20.00 uur in het Eikpunt, Duitslandstraat 4


  • Agenda Platform Wijkraad Lent d.d. 24-11-2022

Tijd:              20.00 tot 21.30 uur

Plaats:          Eikpunt, Duitslandstraat 4, Lent

Wil iedereen die bij deze Platformvergadering aanwezig wil zijn zich aanmelden vóór 21 november 2022 bij .

Onderwerp: Het Lentse Sociale Domein

Agenda

1. Opening

2. Ontwikkelingen Welkomsttasjes

3. Armoede in Lent

4. Rondvraag/Mededelingen


5.    Presentaties over het Lentse Sociale Domein

5.1  Wijkregisseur Juliette Driesen: 

       Gemeentelijk Beleid in het Sociaal Domein van Lent

       Korte discussie/vragen

5.2  Speelplan Saskia van Aalst: 

       Inventarisatie kinderspeelplekken Lent

       Korte discussie/vragen

5.3  Ambtenaar Jongerenbeleid Marieke van Kan: 

       Voorzieningen voor jongeren in Lent

       Korte discussie/vragen

6.    Sluiting