Menu

Uitgelicht:

Informatieavond Broodkorf Zuid

Redactie Lentse Lucht
13 februari 2018 , 666x gelezen

 Op donderdag 8 februari is er een informatieavond voor belangstellenden over het bestemmingsplan Nijmegen Broodkorf Zuid. Hier krijgt u meer informatie over de plannen van woningbouw en een school. 

Het plangebied omvat woningbouw en een vmbo-school. Het plangebied wordt aan de oostzijde en zuidzijde globaal begrensd door een gedeelte van de Margaretha van Mechelenweg met daarachter de spoorverbinding Nijmegen - Arnhem en de brandweerkazerne. Aan de westzijde de Griftdijk-Noord met daarachter de nieuwbouwwijk Woenderskamp. Aan de noordkant raakt het plangebied verweven met het toekomstig natuur- en recreatiegebied.

Bestemmingsplan ter visie

Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens het ontwerp bestemmingsplan op dinsdag 30 januari vrij te geven voor tervisielegging. De stukken liggen gedurende zes weken (met ingang van donderdag 8 februari  tot en met woensdag 21 maart 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is op de landelijke website te zien vanaf 8 februari:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP26100-ON01


Wilt u reageren op het Bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk. Stuur uw zienswijze naar:

Gemeenteraad Nijmegen

T.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (PK30)

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via deze link. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met E-herkenning is hierbij verplicht.

Informatieavond

Om bovenstaande plannen mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op 8 februari a.s. krijgen belangstellenden uitleg over dit bestemmingsplan en de noodzakelijke procedures.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 8 februari  a.s. in het Citadel College, locatie Dijkstraat 7A te Lent. Het is een inloopavond en u kunt vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur binnenlopen voor meer informatie. Uiteraard is er volop gelegenheid om tijdens de inloop vragen te stellen en op de plannen te reageren. U bent van harte welkom!

 


Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »