Menu

Uitgelicht:

Informatieavond bestemmingsplan Vossenpels Zuid

Redactie Lentse Lucht
6 november 2017 , 888x gelezen

Op maandag 6 november is een informatieavond van 19.30-21.00 uur in Thermion over bestemmingsplannen rond Plantje Vlag: Vossenpels Zuid 1 (Bekkersland: onteigening, herbestemming, woonkavels) en het oude kassengebied van Vossenpels Zuid 2 (Vossenpelssestraat), waar 14 woningen komen.

Onderstaande brief is hiervoor door de gemeente in de wijk verspreid:
Geachte bewoner(s),

Graag nodig ik u uit voor een informatieavond (inloopavond) over de ontwikkeling van een tweetal bestemmingsplannen rondom Plantjevlag. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 6 november a.s. vanaf 19.30 uur tot 21:00 uur in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 te Lent. 

Het gaat om onderstaande ontwerpplannen:

Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid - 1 (deelplan Bekkersland)

In dit bestemmingsplan worden maximaal 8 grondgebonden woningen in en rondom de boomgaard gelegen aan de straat Bekkersland mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de bestaande woningen op de percelen ten noorden en ten zuiden van de straat Bekkersland herbestemd.

Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid - 2 (Vossenpelssestraat 11)

In het gebied van Plantjevlag stonden voorheen aan de Vossenpelssestraat kassen. Deze kassen zijn gesloopt. De gronden zijn momenteel onbebouwd en liggen braak. Het bestemmingsplan worden maximaal 14 woningen mogelijk maken.

Medewerkers van de gemeente Nijmegen zijn aanwezig om u over beide plannen een toelichting te geven.

Bestemmingsplannen ter visie:

De bestemmingsplannen (met de bijbehorende stukken) liggen gedurende zes weken (van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan, deelplan Bekkersland, is op de landelijke website te zien: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMR0 .0268.BP22101-0N01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMR0 .0268.BP22101-/NL.IMR0.0268 .BP22101-

0N01

Daarnaast is het plan als pdf bestand te raadplegen op de gemeentelijke website: http://www2.ni jmegen.n1/qemeente/inspraak

Het digitale bestemmingsplan, deelplan Vossenpelssestraat, voor de ontwikkeling op de gronden van de voormalige kassen is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimteliikeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO .0268.BP22102-ON0 1

De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.lMR0.0268.BP22102-/NL.lMR0 .0268.BP22102- 0N01

Daarnaast is het plan als pdf bestand te raadplegen op de gemeentelijke website: http://www2.ni jmeqen.nl/gemeente/inspraak

Wilt u reageren op de bestemmingsplannen. Dit kan schriftelijk. Stuur uw zienswijze naar: Gemeenteraad Nijmegen, T.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder 'Digitaal Loket', 'zienswijze indienen'. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht.

Ik hoop u maandag 6 november a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Wethouder B. Velthuis

Stedelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en CultuurReacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »