Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Evenementenbeleid Rivierpark

Redactie Lentse Lucht
16 februari 2018 , 402x gelezen

Het Rivierpark in Nijmegen-Noord is een uniek waterrijk gebied en heeft naast waterbeheer, wonen en recreëren ook aantrekkingskracht op organisatoren van evenementen. Om de vraag naar evenementen te reguleren zijn in het  beleidsdocument ‘Evenementenbeleid Rivierpark’ dat door het College van B&W van Nijmegen nog moet worden vastgesteld, vier locaties benoemd met  locatiebeschrijvingen en specifieke randvoorwaarden. De locaties zijn: de Ossenwaard, de Lentse Uiterwaarden, de Lentse Warande en Bastion. 


Het beheer van het Rivierpark valt onder RWS, het Waterschap Rivierenland en de Gemeente Nijmegen. Daarom is er intensief overleg met alle betrokken partijen. In de klankbordgroep ‘Bewoners- en gebruikersoverleg Rivierpark’ denken bewoners mee. Ook moet rekening gehouden worden met de natuurwetgeving en provinciaal beleid. Voorschriften voor de bescherming van natuurwaarden staan in de algemene voorwaarden van de evenementenvergunning. Tijdens de Vierdaagse zullen er aparte regels worden opgesteld. Voor het jaar 2018 heeft de gemeente Nijmegen een voorlopige evenementenkalender opgesteld: 

Bron: Gemeente Nijmegen. Bewerking tekst: Léonie Schuijt-Overgoor 

Verdere informatie kunt u vinden in de Lentse Lucht van maart 2018.

 Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »