Menu

Uitgelicht:

Beweeg- en ontmoetingsroute Lent

Paul Reuling
24 oktober 2017 , 732x gelezen


Uitnodiging aan u als bewoner van Lent voor de tweede bijeenkomst van de Beweeg - en Ontmoetingsroute in Oud- Lent op donderdag 26 oktober a.s.

Een groep bewoners, Wijkraad Lent, Fysiotherapie Thermion, Gemeente Nijmegen, Woonzorgcentrum Sint Jozef en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben binnen het project Vitaal Lent de handen ineengeslagen! 

Het idee ontstond om een beweeg - en ontmoetingsroute voor jong en oud te realiseren, voor en door Lent.
Op deze route, die loopt door de tuinen van Sint Jozef - Dierenweitje – Bloemenhof - De Stelt - Pastoor van Laakstraat - Dorpsplein tot De Geldershof (Laauwikstraat), zouden bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, bewegen, plezier maken en elkaar helpen. Dan zou deze buurt weer een plek kunnen zijn waar generaties samenkomen en mensen met beperkingen veilig, zonder al te veel obstakels, een mooie wandeling kunnen maken.

Eerste bijeenkomst op 20 juni jl.
Op 20 juni jl. is er een eerste bijeenkomst geweest waarin de bewoners en ondernemers van Lent aan diverse ontwerptafels de beweeg -en ontmoetingsroute hebben verrijkt!
Daar zijn mooie ideeën uit voort gekomen. Zo zou de beweeg -en ontmoetingsroute onder andere een wandelroute kunnen worden waar de oude en nieuwe geschiedenis van Lent samen komt, er gewerkt kan worden aan moestuinen en waar we op fijne zitgelegenheden even kunnen rusten en kinderen kunnen spelen op speelvoorzieningen.
Deze ideeën willen we samen met U verder uitwerken tijdens de volgende bijeenkomst.

Wanneer: donderdag 26 oktober a.s.
Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Sint Jozef, Plein Lent (de recreatiezaal) Lentse Schoolstraat 29

Hopelijk zien we u op deze avond!

Hartelijke groet,
De initiatiefgroep: wijkbewoners en Wijkraad Lent, Sint Jozef, professionals Thermion, de HAN en Gemeente Nijmegen
Voor meer informatie kunt U mailen naar: pleinmetpit@gmail.com 

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »