Menu

Nieuws:

Lezing over het witte kerkje in Lent

Lentse Lucht, (webredactie)
9 februari 2019

Emeritus predikant Dick Kruyt geeft op woensdag 20 februari een lezing over de geschiedenis van Lent. De oud-predikant gaat in het bijzonder in op de geschiedenis van het witte Sint Maartenskerkje aan de Pastoor van Laakstraat.

Lent, gelegen op een kruispunt van water- en landwegen, was in het verleden vaak het mikpunt van oorlogshandelingen. Keer op keer werd Lent beschoten waarbij de middeleeuwse Sint Maartenskerk (in de volksmond ‘het witte kerkje’ genoemd) vaak zwaar werd beschadigd, in brand gestoken en van z’n meubilair, dat moest dienen als brandstof, werd beroofd. 

Op woensdagavond 20 februari wordt de veelbewogen geschiedenis van Lent en in het bijzonder van het kerkje uit de doeken gedaan door emeritus predikant ds. Dick Kruyt. Hij geeft door middel van een PowerPoint presentatie een levendig beeld van de roerige geschiedenis van Lent en van het kerkje in het bijzonder. Locatie: het witte kerkje aan de Pastoor van Laakstraat. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.


Reacties