Menu
Terug

De ontmoetingsroute

“Ontmoetingsroute": Een initiatiefgroep, bestaand uit de wijkraad van Lent, het wijkmanagement en wijkbeheer van Lent, burgers uit Lent, de directie van St. Jozef in Lent, de afdeling Fysiotherapie van Thermion, de leerwerkplaats van Thermion en Tandem, heeft de ambitie om de kern van oud-Lent levendiger te maken. De initiatiefgroep denkt aan een speelse wandel- en beweegroute voor jong en oud, gehandicapt en niet-gehandicapt, kortom: een ontmoetingsroute waar activiteiten zijn voor iedereen. Het gaat om ontmoeten, rust en recreatie, bewegen en groen en aan toegankelijkheid en veiligheid voor iedereen. Het moet zo worden ingericht dat de buurt het leuk vindt elkaar daar te ontmoeten, zowel overdekt als buiten. De initiatiefgroep heeft al veel ideeën, maar horen ook graag van zowel de bewoners van st. Jozef als omwonende wijkbewoners wat zij belangrijk vinden, wat hun afwegingen daarbij zijn, welke kansen zij zien om er een succes van te maken en welke bijdrage zij daar mogelijk aan kunnen geven. Dit initiatief is op dit moment in de ontwerpfase.