Menu

Praktijk voor Integratieve kindertherapie

Ik ben Sandra en ik ben kindertherapeut en vanaf half mei ga ik werken op Basisschool de Verwondering op de maandagmiddag. Het is een vorm van speltherapie voor kinderen tussen de 4-12 jaar die emotionele- of gedragsproblemen hebben. problemen in de omgang met andere kinderen of problemen thuis. In het spel verplaats ik me in de belevingswereld van het kind en probeer het bewust te maken van het probleem en hoe het dit zou kunnen oplossen. Ik betrek de ouders erbij en adviseer hoe zij hun kind het beste kunnen helpen. Ook doe ik schoolobservaties om te kijken hoe een kind in de groep functioneert en bespreek e.e.a. met de ouder en leerkracht.

 Kindertherapie is kortdurend(max. 10-12 sessies) en is laagdrempelig(spelenderwijs) en u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

 

Laatste berichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd door deze groep.