Lentselucht.nl

Inloggen of inschrijven

6 februari 2015Bezoek van Kammi Falihi (Bewoners Ondersteuning Op Maat en fractie Groen links) bij het uitgegraven wandelpad aan de Turennesingel (Eikenlaan) naar aanleiding van brieven van Lentenaren aan de gemeente waarin protest en vraagtekens bij het verdwijnen van dit wandelpad en hondenlosloopgebied.