Menu

Nieuws:

Integratieve huisartsen?

Tieneke Veenhoff
10 januari 2018 , 344x gelezen

Wat goed dat dokter Van de Laar in de vorige Lentse Lucht nog een keer aandacht besteedde aan de mogelijke komst van een integratieve huisartsenpraktijk in Lent!

Maar wat jammer dat hij vooral reclame maakt voor zichzelf en de collega's van de eigen praktijk in Thermion. En wat een gebrek aan bescheidenheid als hij aan het eind van zijn betoog alternatieve therapievormen benoemt als "onwerkzaam en op zijn best onschuldig". Met het droevige verhaal van Sylvia Millecam scheert hij alle complementaire vormen van geneeskunde over één kam om ze vervolgens als kwakzalverij onder de mat te vegen.

Voor het gemak 'vergeet' dokter Van de Laar dan even dat therapievormen die gangbaar zijn ook niet altijd het gewenste resultaat hebben, en zeker ook niet altijd onschuldig zijn. Van antidepressiva is bijvoorbeeld niet bekend hoe ze precies werken, om van de bijwerkingen nog maar te zwijgen. Hij noemt dat "oplossingen waarvan de risico's acceptabel zijn".

Omdat het mij niet helemaal duidelijk is wat ik mij moet voorstellen bij een integratieve huisartsenpraktijk heb ik even op internet een omschrijving opgezocht om die te kunnen vergelijken met de reguliere.

De uitgangspunten van Integratieve Geneeskunde zijn de volgende:

    •    Het belang van de relatie tussen de arts en de patiënt

- Hoewel ik geloof in de goede bedoelingen van de huisartsen bij Thermion, heb ik toch vaak het gevoel niet serieus genomen te worden en ervaar hun houding dan als boven de patiënt staan, het beter weten en in het contact wat kortaf. Mogelijk door de hoge werkdruk?

    •    De wisselwerking tussen lichaam en geest

- Als het gaat om de wisselwerking tussen lichaam en geest, heb ik zelf de ervaring dat de reguliere huisarts te snel zegt dat 'het' dan wel psychisch zal zijn, als op lichamelijk gebied niets aanwijsbaars is gevonden.

    •    Het belang van preventieve zorg

- Mijn ervaring is, dat als ik kom met een klacht, gezocht wordt naar een pilletje of een zalfje, zodat ik toch vooral binnen tien minuten weer buiten sta.

    •    De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde voor zover deze bewezen doeltreffend zijn

- Dat de reguliere artsen bij Thermion niet openstaan voor alternatieve geneeskunde vind ik  een gemis.

Daarom hoop ik dat de integratieve huisartsen open en geïnteresseerd zijn in plaats van vooringenomen, dat er minder naar de klok wordt gekeken en dat niet alleen standaard procedures worden gevolgd. Mij lijkt het juist prettig dat zo nodig ook naar andere therapievormen wordt doorverwezen als de reguliere gezondheidszorg het even niet weet.

Wat mij betreft zijn ze welkom deze integratieve huisartsen!

Reacties

Floris 2 februari 2018
Geachte mw Veenhoff, Dank voor uw reactie. Ik onderschrijf de uitgangspunten van integratieve geneeskunde zoals u die beschrijft voor de volle 100%. Daarnaast stipt u een zeer terecht punt aan dat de 'reguliere' geneeskunde bepaald niet altijd "onschuldig" is. Sterker nog, ik denk dat geneeskunde vaak zelfs gevaarlijk is. U heeft me inspiratie bezorgd voor een volgende column. Ik ga graag verder met u in gesprek over uw onvrede. Vriendelijke groet, Floris van de Laar
Bekijk meer nieuws in de buurt »