LentseLucht.nl

Inloggen of inschrijven

Vergadering Wijkraad Lent

 • 52 weergaven


Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Reacties notulen vorige vergadering
5. Ingekomen stukken

6. Verkeerssituatie Prins Mauritssingel

 • Stand van zaken
 • Brief aan College en Gemeenteraad: reacties
 • Draagvlak in Lent: resultaat petitie
 • Inspreken 5 februari: wat nemen wij nog mee?

7.  Laauwikstraat 30 km zone

 • Stand van zaken
 • 2e Brief Wijkraad aan projectleider: reactie gemeente

8. Welkomstpakket nieuwe inwoners van Lent

 • Laatste ontwikkelingen
 • Start eerste pakketten

9. Vergroenen van Lent

 • Welke locaties komen in aanmerking?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Dorpsplein: stenen eruit, groen erin?
 • Overleg met omwonenden
 • Samenwerking met diverse organisaties

10. Rondvraag
11. Actiepunten
12. Sluiting

Deel dit bericht!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.