Vergadering Wijkraad Lent

Wijkraad Lent

88 weergaven
Details
Donderdag 16 januari 2020 tussen 20:00 en 21:30
Afgelopen
Queenstraat 37b1, Lent

Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Reacties notulen vorige vergadering
5. Ingekomen stukken

6. Verkeerssituatie Prins Mauritssingel

 • Stand van zaken
 • Brief aan College en Gemeenteraad: reacties
 • Draagvlak in Lent: resultaat petitie
 • Inspreken 5 februari: wat nemen wij nog mee?

7.  Laauwikstraat 30 km zone

 • Stand van zaken
 • 2e Brief Wijkraad aan projectleider: reactie gemeente

8. Welkomstpakket nieuwe inwoners van Lent

 • Laatste ontwikkelingen
 • Start eerste pakketten

9. Vergroenen van Lent

 • Welke locaties komen in aanmerking?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Dorpsplein: stenen eruit, groen erin?
 • Overleg met omwonenden
 • Samenwerking met diverse organisaties

10. Rondvraag
11. Actiepunten
12. Sluiting

Over de organisator
Wijkraad Lent
Dit is de webpagina van Stichting Wijkraad Lent. U vindt hier alle informatie over het doel van de wijkraad (statuten), de agenda, inform...... Lees meer